شرکت جوانه پوش پارسه

تولیدکننده نایلون های عریض کشاورزی، غذایی، بسته بندی، صنعتی، ورقهای ژئوممبران و ورقهای پلی اتیلنی