اهدای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان به شرکت جوانه پوش پارسه در هشتمین جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف‌کنندگان استان فارس

هشتمین جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف‌کنندگان استان فارس
هشتمین جشنواره تقدیر از حامیان حقوق مصرف‌کنندگان استان فارس