حضور شرکت جوانه پوش پارسه در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست در تاریخ ۲ الی ۵ مهرماه ۹۶ در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران