بازدید معاون وزیر کشاورزی از جوانه پوش پارسه

در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ شرکت جوانه پوش پارسه پذیرای مهمانان گرانقدری بود.

معاون محترم امور باغبانی وزارت جهاد كشاورزی جناب آقای دكتر طهماسبی، رئیس نظام مهندسی فارس آقای مهندس رئیسی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور آقای دکتر رمضان نژاد، مدير محترم امور باغبانی جهاد كشاورزی استان فارس آقای مهندس پاکاری با هیئتی همراه از شرکت جوانه پوش پارسه و خط تولید بازدید کردند.

بازدید معاون وزیر کشاورزی از جوانه پوش پارسه
بازدید معاون وزیر کشاورزی از جوانه پوش پارسه