نمایشگاه باغبانی، نهاده ها، گلخانه

حضور شرکت جوانه پوش پارسه در دومین نمایشگاه بین المللی باغبانی نهاده ها گلخانه گیاهان دارویی ماشین الات و صنایع وابسته
۳۰ آبان لغایت ۳ آذر
تهران، بوستان گفتگو

نمایشگاه باغبانی، نهاده ها، گلخانه

نمایشگاه باغبانی، نهاده ها، گلخانه نمایشگاه باغبانی، نهاده ها، گلخانه نمایشگاه باغبانی، نهاده ها، گلخانه